Contact

Global Shipping Services (Ltd.)

 

Head office:

ul. Stolarska 6, 84-200 Wejherowo (Poland)

Tel/fax: +48 58 6774528

Mobil: +48 (0) 792 284 003

 

Branch office:

London, 50 Prospect Place, Wapping Wall, E1W 3TJ ( United Kingdom)

Tel: +44 7785993686

 

e-mail: office@gs-services.eu

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ................. zam. ...-..... ..........., ul. ................, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Spółkę B&L Shipping Company Ltd Sp. z o. o. mająca siedzibę 84-200 Wejherowo ul. Stolarska 6 posiadająca nr KRS 0000358730, REGON 221036159, NIP5882351832, w celu realizacji procesu rekrutacji według procedur wewnętrznych pracodawcy.

Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie wskazując, że są one zgodne z prawdą. Mam pełną świadomość co do możliwości poprawiania (weryfikowania) moich danych oraz prawa do żądania ich usunięcia z systemu administratora. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, sposobach i czasookresie przetwarzania danych osobowych.

......................................

(data, podpis osoby – właściciela danych osobowych)

Agreement for processing of personal data

I ..........living .............. hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process by Controller of personal data B&L Shipping Company Ltd, based in Wejherowo, 6 Stolarska str; KRS 0000358730, REGON:221036159, NIP 5882351832.

The same I confirm that I give my personal data voluntarily and truly. I am aware of right to verification my personal data and right to request from controller to erasure them. I also get to know the data protection policy.

........................

(date and signature of data’s owner)